MOSB ENERJİ

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

KURUMSAL

Ege Bölgesi, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ve Türkiye’deki elektrik tüketiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği bir bölgedir. Enterkonnekte sisteme iki noktadan bağlı olan Ege Bölgesinde Soma, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy gibi önemli elektrik üretim santralleri bulunmaktadır. Geçmişte Ege Bölgesindeki elektrik tüketim miktarının sürekli artması nedeniyle mevcut santraller ve iletim hatları yetersiz kalmış ve bunun sonucunda da aşırı yüklenmeler nedeniyle programsız elektrik kesintileri yaşanmıştır. Yaşanan bu kesintilerinin sanayide çok önemli üretim kayıpları ve kalite bozulmalarına ve tesislerde büyük zararlara neden olması da göz önüne alınarak Bölgede bir enerji santralinin yapımına karar verilmiştir. Bu kararın alınma amacı Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tüm firmalara kesintisiz, temiz ve güvenli enerji temin etmektir. Alınan yatırım kararının ardından ihale çalışmaları 1999 yılında tamamlanarak Ekim 1999’da WARTSILA NSD FINLAND OY Firması (Finlandiya) ile yapım sözleşmesi imzalanmıştır. 27 Ağustos 2001 tarihinde geçici kabulü yapılan 54,3 MW güç kapasiteli dizel jeneratörlü enerji santrali 31 Ağustos 2001 tarihi itibariyle fiili üretime geçmiştir.

 

Ancak ilerleyen zaman içerisinde enerji santrali tam kapasite çalışmasına rağmen Bölgedeki fabrikaların artan enerji talepleri ve yeni kurulan fabrikaların enerji ihtiyaçları ön görülerek enerji santralinin kapasitesinin artırılmasına karar verilmiştir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırım kararı alırken Ege bölgesinde doğal gazı kullanmaya başlayan ilk OSB olmasının avantajını da kullanmıştır. Hem çevresel etkileri hem de elektrik üretim maliyetleri açısından sağlayacağı avantajlar sebebiyle enerji santralinde doğalgazın kullanılmasına karar verilmiştir.

Yatırım kapsamında 3 adet doğalgaz motoru ve 34.92 MW gücünde ilave 4 adet doğalgaz gaz motorunun montaj çalışmaları tamamlanarak, santralin ulusal sisteme bağlantısını gerçekleştirecek (2x100 MVa) 33/154 kV Trafo Merkezi ile birlikte, 11 Kasım 2005 tarihinde enerji santralinin geçici kabulü yapılmış ve tesisler ticari işletmeye geçmiştir.

 

Yatırımın tamamlanmasından sonra 3 adet 16.638 MW (Wartsila 18V50DF) ve 4 adet 8.73 MW (Wartsila 20V34SG)’lık ünitelerin yer aldığı toplam 7 adet jeneratör grubu olmuştur. 18V50DF tipindeki jeneratör gruplarının ana yakıtı ?doğalgaz ve pilot yakıt olarak da % 1 motorindir, ayrıca bu jeneratörler 6 numara fuel oil ile de çalışabilmektedir. 20V34SG tipindeki jeneratörler ise 0doğalgazlı olarak çalışmaktadır. Doğalgaza geçildikten sonra DeSOx ünitesine ihtiyaç kalmadığı için bu sistem devre dışı bırakılmıştır.

 

Jeneratör gruplarındaki elektrik üretiminden sonra oluşan atık egzoz gazları atık ısı kazanlarında 13 bar doymuş buhar üretmektedir. Santralin buhar üretme kapasitesi saatte 45,5 tondur. Ayrıca motorların gövde soğutma suyunun enerjisi kapalı çevrim suyuna aktarılıp bu ısı da eşanjörler yardımı ile firmalara aktarılmaktadır. Bu sayede toplam da u-80 verim değerlerine ulaşmaktadır.

 

52.000.000 EURO tutarındaki bu yatırımın tamamlanmasıyla;

  • Elektrik Üretim Kapasitesi : 54 MW’tan 85 MW’a
  • Buhar Üretim Kapasitesi : 21,5 ton/saat’ten 45,5 ton/saat’e
  • Sıcak Su Üretim Kapasitesi: 750 ton/saat’ten 1000 ton/saat’e çıkmıştır.

Bölgenin tevsii alanları olan IV. ve V. Kısımlarda üretime geçen ve yatırımları hali hazırda devam eden fabrikaların oluşturacağı artan elektrik enerjisi talebi ve Bölgenin diğer kısımlarında halen faaliyetini sürdüren firmaların kapasite artışlarının enerji talebinde yükselmeye sebep olacağı, öngörülerek Bölgenin enerji ihtiyacının Türkiye ortalamasının üzerinde artacağı hesaplanmıştır.

Bu sebeplerden dolayı, 2009 yılı Aralık ayında yaklaşık 85 MW gücündeki mevcut santralin gücünü arttırmak amacıyla, hâlihazırda çalışan tesislerden teknolojik olarak farklılık gösteren yeni bir yatırıma karar verilmiştir. Yapılan detaylı teknik ve mali değerlendirmeler neticesinde, hem mevcut santralin fleksibilitesini arttıracak, hem buhar ve sıcak su ile ilgili artan talepleri karşılayabilecek, hem de Bölgenin değişen enerji ihtiyacına yönelik olarak gerektiğinde elektrik gerektiğinde ise buhar ve sıcak su üretecek son teknoloji ürünü olan bir sistem tercih edilmiştir.