Kurumsal

MOSB Enerji Üretim A.Ş., Manisa Organize Sanayi Bölgesi sanayicisine ve doğal olarak ülkemizin üreten gücüne sanayinin temel girdilerinden olan elektrik enerjisinin tedariğinde katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir enerji santralidir. 

MİSYONUMUZ
Sanayicimize ucuz, sürekli ve kaliteli enerji sağlayarak üretimde rekabetçi konumda bulunmalarını desteklemektir.

VİZYONUMUZ
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır.

Sürüdürülebilirlik

MOSB Enerji Santralinin çevre ve insan sağlığına verebileceği herhangi bir olumsuz etki bulunmamaktadır. Diğer yandan Enerji Santralinin olası etkilerini minimize etmeye yönelik olarak alınmış olan önlemler ekstra önlemler de alınmıştır.  Santralde teknolojik ve evsel atık sular için ayrı sistemler tesis edilmiştir. Reverse-osmoz tesisinden kaynaklanacak geri yıkama ve rejenerasyon atık sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde verilen kriterlere uygun hale getirildikten sonra MOSB Atık su Altyapı tesislerine verilmektedir. Santralde ana yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır. Baca gazı emisyonlarımız da Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin öngördüğü limitlerin altındadır. Enerji iletimi sırasında santralde ,ofislerden ve diğer yardımcı tesislerden kaynaklanacak katı atıklar Bölgenin mevcut çöp toplama sistemi vasıtası ile bertaraf edilmektedir. Hammadde ilgili ve ambalaj atıkları ise tekrar kullanma sunulmak amacıyla gerekli işlemlerden geçirilmeye uygun olacak tarzda muhafaza edilmektedir. Tesisin tasarım, inşaat ve montaj aşamalarında ekipman seçimi ve yerleşiminde akustik unsurlara azami özen gösterilerek Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde verilen sınır değerlere riayet edilmiştir.

Bize Ulaşın

MOSB Enerji Elektrik Üretim A.Ş
Keçiliköy OSB Mah.Halil Yurtseven Caddesi No:1 45030 MANİSA
0236 213 02 20
0236 213 02 21
0236 213 02 22
0236 256 24 25
 info@mosbenerji.com.tr